Geografia

Pre 9. ročník

Poloha Slovenska

asdfasdfas fas dfas df asdf as dfas dfa sd fas dfa sdfasd f asdf asd sdgh dkjukfhljgui t haer sedgds gsd gsdf

Povrch Slovenska

Poloha Slovenska vzhľadom k Oceánom

Comment Stream