Pohádka o Řepě

Budu vám vyprávět pohádku o řepě

Jednoho dne zasadil dědeček řepu.Po několika dnech zalévání a okopávání řepa vyrostla.Dědeček se jí pokusil výtáhnout, táhnul,táhnul ale nevytáhnul, tak dědečka napadlo že na pomoc zavolá babičku.Babička chytla dědečka a dědeček řepu. Táhli, táhli, táli ale nevytáhli.Tak dědečka a babičku  napadlo že zavolá vnuka.Vnuk chytil babičku,babička chytla dědečka a dědeček řepu.Táhli, táhli ,táhli ale nevytáhly.Tak dědečka, babičku a vnuka napadlo že zavolají vnučku. Vnučka chytila vnuka, vnuk chytil babičku,babička chytla dědečka a dědeček řepu.Táhli táhli ale nevytáhly.Tak dědečka, babičku, vnuka a vnučku napadlo že zavolají na pomoc psa.Pes chytil vnučku,vnučka  chytla vnuka,vnuk chytil  babičku,babička dědečka,dědeček řepu.Táhli, táhli, táhli ale nevytáhly.Tak dědečka, babičku, vnuka, vnučku a psa napadlo že zavolají na pomoc kočku. Kočka chytila psa,pes chytil vnučku,vnučka chytla vnuka,vnuk chytil babičku,babička dědečka,dědeček řepu.Táhli, táhli, táhli ale nevytáhly.Tak dědečka, babičku, vnuka, vnučku, psa a kočku  napadlo že zavolají na pomoc myš.Táhli,táhli a konečně vytáhli.

Martin Novák 7.C

Comment Stream