peněžní ústava

Jan Čáda

Banka


Banka je instituce, která poskytuje finanční služby.

druhy bank: exportní

                     rozvojové

                     hipoteční

GE Money Bank (také GE Capital Bank) je bankovní instituce, která je součástí finanční skupiny General Electric. Specializuje se na bankovní služby pro fyzické osoby apodnikatelské subjekty (především pak na malé a střední podniky).[1]

Česká pobočka GE Money Bank, a.s., založená v roce 1998 (do 17. ledna 2005 působila pod názvem GE Capital Bank, a.s.), patří mezi největší české peněžní ústavy - v současné době ji patří čtvrté místo na českém kapitálovém trhu.

platební karty

Platební karty jsou nástroje určené k bezhotovostním platbám, které nejčastěji vydávajífyzickým i právnickým osobám banky. Za vystavení se platí poplatky (nebo jsou již započteny). Za výběry hotovosti z bankomatu platí poplatky klient banky, transakce klienta u obchodních partnerů banky jsou strhávány z částky, kterou nakonec obdrží obchodní partner. Součástí může být nadstandardní cestovní pojištění, bezplatné vstupy do letištních salónků, slevy a další služby. Největší asociace platebních karet jsou Diners Club, Visa,MasterCard, American Express, JCB ad.

Bankovnictvý

Burza je instituce, která organizuje trh s investičními nástroji. Prostřednictvím burzy lze nakupovat a prodávat různé investiční nástroje (cenné papíry, investiční certifikáty, warranty, futures aj.). Je jednou ze základních součástí kapitálového trhu. Zvláštním typem burzy jeplodinová burza, kde se obchoduje ve velkém se zemědělskými plodinami a potravinářskými produkty.

Cenný papír je listina či listinu nahrazující záznam (= evidence), které inkorporují (obsahují) soukromé právo a toto právo je se svým nosičem pevně spjato.[1] Společnost nebo jiný subjekt vydávající cenný papír se nazývá emitent. Cenný papír je listina, která je bezprostředním nositelem práva. Představuje dokument, s nímž je svázána určitá hodnota, majetek a majetkový prospěch.


Comment Stream