ברל כצנלסון

ברל כצנלסון הקים ארגונים רבים כגון: המשביר לצרכן, סולל בונה ועוד...

Comment Stream