Kdo si hraje, nezlobí

Projekt z cyklu Tradice a dědictví lidu mojí země

První den
Hračky a hry  po druhé světové válce

Jak vést rozhovor?

Kmeny a kořeny.

Prezentace - dvoudolarové tabule.

Rozhovor s pamětníkem.

Záznam rozhovoru - ipad - fotografování, natáčení videa

Tvorba novin - sdílené Google dokumenty

Druhý den
Výstava Dětský svět za císaře pána

Prohlédnutí práce ze včerejška - co je dobré, co je potřeba vylepšit

Zadání práce na dnes

Qr kódy - kde všude jsou (i na našich bundách), jak je přečteme - aplikace Qrafter

Přesun do Národního muzea

Prohlídka výstavy Dětský svět za císaře pána - qr kód jako multimediální průvodce

Návrat do školy

Třetí den
Výroba knížky nebo videa

Vénovy diagramy - co mají společného a čím se liší hračky z dob monarchie, po druhé světové válce a dnes

Tvorba knížky o hračkách a naší práci v aplikaci Little Story Maker

Tvorba videa v aplikaci PixnTell

Tvorba koláže v aplikaci StoryFrame

Oprava novin z prvního dne

Prezentace práce - daly by se tyhle aplikace využít i v jiných hodinách?

Zhodnocení práce a projektu