Ara Pacis

Den augusteiska fredens altare i Rom

Entrésidan

Det här monumentet

hör till de mest beundrade i den romerska konsten. De slingrande akantusrankorna har barn och barnbarn på de mest oväntade ställen över hela världen, och de värdiga människorna som samlats runt det centrala altaret, avbildade i en grund relief, står som en sinnebild för klassicistiskt lugn.

Please RSVP
0 people are going
Invite Friends
0 going0 maybe1 no
MatsC Organizer

inte då

Comment Stream

2 years ago
0

hejhejh