לגינון נודד - מין פולש

הלגינון הנודד הינו מין פולש שמגיע מים סוף והאוקיינוס ההודי. הלגינון הנודד, כדגים אחרים ממשפחה זו, מכיל בתוך כל איבריו הפנימיים ארעל חזק בשם טטרודוטוקסין שעלול לגרום למוות למי שאוכל את הדג. ן

Comment Stream