mensen met een beperking 2

regelgeving en wetten gehandicapten

mensen met een beperking moeten net zo worden behandeld als anderen. Dat geldt op het gebied van wonen en werken. Maar ook goederen en diensten zoals onderwijs en het openbaar vervoer moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn.

Gelijke rechten bij onderwijs, werk en wonen: Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is het verboden mensen met een handicap en chronisch zieken anders te behandelen op het gebied van werk, onderwijs en wonen. Ook als er aanpassingen nodig zijn. Zo moet een school een leerling extra studietijd geven of het schoolgebouw aanpassen als het nodig is. Sinds mei 2012 moet ook het openbaar vervoer toegankelijk zijn voor gehandicapten.

Direct of indirect onderscheid:Direct onderscheid betekent rechtstreeks discrimineren. Bijvoorbeeld een werknemer niet aannemen omdat hij een handicap heeft. Indirect onderscheid is lastiger te herkennen. Een voorbeeld is als een bedrijf een verbod heeft om honden mee te nemen, waardoor het werk niet meer toegankelijk is voor een blinde werknemer.

In de volgende gevallen mag wel onderscheid worden gemaakt:

  • Als er risico’s zijn voor de gezondheid en veiligheid (bijvoorbeeld als een operatiearts hepatitis B heeft).
  • Voorzieningen die mensen zonder handicap niet krijgen (zoals een speciale parkeerplaats of een re-integratievoorziening).
  • Positieve discriminatie (bijvoorbeeld als een werkgever de voorkeur geeft aan een gehandicapte werknemer).
  • Alles toegankelijk voor mensen met een handicap

Goederen en diensten moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn, dus ook voor mensen met een beperking. De site allestoegankelijk.nl geeft een overzicht van wetgeving, voorbeelden, tips en organisaties die producten en diensten toegankelijk maken. Bijvoorbeeld hoe websites gebouwd moeten worden zodat blinden en slechtzienden ermee kunnen werken. Of welke verpakkingen makkelijk te openen zijn.

Rechten mensen met een beperking bij gedwongen opname: Als mensen met een handicap een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen, kunnen ze gedwongen worden opgenomen. De overheid wil gedwongen opname zoveel mogelijk voorkomen. Als het toch nodig is, zorgt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen voor bescherming. De patiënt heeft volgens deze wet onder meer het recht om een klacht in te dienen en recht op een duidelijk omschreven behandeling.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen.

..............................................................................................................................................

Dagbesteding in de knel

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de dagbesteding en begeleiding van 200.000 mensen die thuis wonen: mensen met Alzheimer, met psychiatrische problemen en met een verstandelijke beperking. Maar het moet met 25 procent minder geld dan nu beschikbaar is in de AWBZ.

Goedkoper

Veel mensen met een verstandelijke beperking gaan naar dagbesteding: Een zorgboerderij, kunstatelier of horecagelegenheid. Vanaf 2015 wordt dit soort zorg vanuit de gemeentes georganiseerd en vergoed. Het recht op dagbesteding verdwijnt, de gemeente gaat beslissen wie er voor welke soort dagbesteding in aanmerking komt. Het moet goedkoper en dichter bij huis in de eigen wijk, met minder gesleep met busjes.

Uitkering verliezen

De meeste mensen met een verstandelijk beperking hebben een Wajong-uitkering, omdat ze al vanaf jongs af aan gehandicapt zijn. Al deze Wajongers moeten worden herkeurd en de verwachting is dat zij hun uitkering verliezen als ze meer dan 20 procent loonwaarde blijken te hebben.

Dan komen ze in de bijstand en moeten gaan werken. Hierdoor zullen ze hoogstwaarschijnlijk ook niet meer in aanmerking komen voor een plaats op de dagbesteding. Op dit moment heeft van de mensen met een Wajong-uitkering 59 procent een ontwikkelingsstoornis (een verstandelijke beperking), 21 procent een psychiatrisch ziektebeeld en 20 procent een somatisch ziektebeeld (een fysieke beperking).

geschiedenis zorgboerderij

Geschiedenis Zorgboerderij.

Uit de hand gelopen hobby: Het is allemaal begonnen bij een uit de hand gelopen hobby. Jantinus de Groote had een aantal schapen als hobby. Dit heeft hij verder met zijn gezin uitgebreid in de jaren negentig. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot 1000 fokooien met in totaal circa 2500 schapen

Eerste contact met de zorg: Eind jaren negentig, kwam via een gemeentelijk project de schapenhouderij in aanraking met de zorg. De Gemeente Amsterdam had een project opgericht voor kansarme jongeren. Deze jongeren moesten bepakt met bagage, vier dagen door de Drentse bossen trekken. Wanneer men deze proef had doorstaan, werden de jongeren voor drie weken op verschillende boerderijen geplaatst. De jongeren die het gehele project positief hadden afgerond, kregen een baan binnen de Gemeente Rotterdam.

Uitbreiding schapenhouderij met zorg tak: Door deze ervaring is het idee ontstaan om een zorg tak aan de schapenhouderij toe te voegen. Om een goede zorg te kunnen waarborgen, hebben wij ons in 2004 aangesloten bij Stichting Zorgboerderijen Drenthe (heden BEZINN). Met deze krachtenbundeling is de continuïteit van de zorg gewaarborgd.

In 2009 en 2011 zijn de beide zonen bij het bedrijf ingekomen. Dit heeft een groei veroorzaakt binnen de zorg tak.

Comment Stream

3 years ago
0

Het ziet er goed uit en de informatie is duidelijk. Goed dat je het hebt ondersteunt met een filmpje. Je had wel veel hetzelfde als Kim D, maar verder is het duidelijk.

3 years ago
0

Het ziet er goed uit en voldoende informatie. Ik had het alleen iets opgevrolijkt met een plaatjes.

3 years ago
0

Het is wel goed, en ik vind het filmpje wel origineel bedacht ! x

3 years ago
0

Duidelijke tekst en leuk dat er een filmpje bij staat