בעיית המים בירקון - אשכר ויעל

בעיה: בשנת 1954 הקימו מפעל מים אשר שאב מים ממקורות הירקון והזרים אותם אל הנגב הזרמת המים לדרום עזרה מאוד ליישוב האזור אבל בירקון הצטמצמה כמות הצמחים ובעלי החיים התמעטו

בעיה: כיוון שאוכלוסיית האזור גדלה גדלו גם כמויות השפכים שהוזרמו לירקון מי הנחל זוהמו בצורה

חמורה מאוד והרחצה בנחל נאסרה ובמקומות רבים לאורך הנחל נאסר גם השיט

פתרון 1: יביאו מים ממקומות אחרים ויפכו אותם אל הירקון

פתרון 2: במפעל יהיה מפקח מיוחד שיפקח על השאיבה

פתרון 1: יעשו מסנן מיוחד באמצע הירקון שמסנן את המים המלוכלכים.

פתרון 2: יעשו סכר במקורות הירקון ואז כל המים המלוכלכים יזרמו אל הים

שאלה פורייה: מה ההשפעה של הפתרונות הנבחרים עלך האדם ועל הסביבה?

אם יביאו מים ממקומות אחרים אז המקומות האחרים יהיו זקוקים למים

אם יהיה סכר בירקון אז לא יהיו בו מים להרבה זמן ואז המים מהים עלולים להיכנס אל ערוץ הנחל

אם יהיה מסנן באמצע הנחל יהיה קטע עם המון לכלוך וזה יזהם את הנחל עוד יותר