Demokrati

1- Demokrati betyder folkestyrer

2- Danmark fik sin første grundlov i 1849

3- Der var ikke nogen demokratisk styreform

4- For at have valgret til folketinget skulle man være ( uberygtet mand, have dansk insfødsret, og være fyldt 30 år)

5- Alle uberygtede mænd over 30 kunne stemme

6- Kongen var bange for foreninger, fordi han var bange for at de vil gå imod ham

7- Lovgivende magt: folketinget laver lovene

Udøvende magt: politiet fanger dem der ikke holder lovene

Dømmende magt: hvis folk ikke holder lovene, skal de have en dommer

8- Så bønderne kunne blive klogere og lære at dyrke jorden bedre

9- Det satte grænser for hvad lærerne måtte gøre og sige

10- Det indebar at kongen opgav sine eneret til at udnævne regeringer.

Comment Stream