Nazi propaganda

Ungdom tjener føreren. Alle tiåringer inn i Hitler ungdom.
Man ønsket at flere ungdommer skulle verve seg inn i partiet, og drev derfor med ulike kampanjer for dette. 

Comment Stream