Hoogbegaafdheid

Wat is hoofdbegaafdheid eigenlijk?

Kinderen die hoogbegaafd zijn hebben een hoge intelligentie, ze hebben meestal een IQ boven de 130. Een hoge intelligentie is slechts één kenmerk van hoogbegaafdheid. Hoogbegaafde kinderen zijn in meerdere opzichten ‘anders’ dan andere kinderen. Ze zitten anders in elkaar en hebben daarom andere dingen nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.Soorten hoogbegaafdheid:

Type I: de succesvolle
Dit kind levert goede prestaties en is heel perfectionistisch. Dit kind is afhankelijk, accepteert makkelijk en past zich aan de groep aan. Hij zoekt bevestiging van de leerkracht en gaat risico's uit de weg.
Je herkent het succesvolle kind aan zijn schoolprestaties, hoge prestatietests en intelligentietests. De leerkracht is positief over de prestaties van het kind en heeft hier oog voor.

Type 2: de uitdager
Kenmerken van de uitdager zijn dat dit kind de leerkracht voortdurend verbetert. Dit kind kan goed discussiëren, komt op voor eigen opvattingen en stelt ook regels ter discussie.
Het kind houdt van competities, is creatief, eerlijk en direct, maar heeft ook grote stemmingswisselingen en heeft een slechte zelfcontrole.
Het kind heeft ook onregelmatige werkwijzen op school.
Je herkent de uitdager, maar ook door de ouders en mensen die buiten het gezin staan. Verder herken je het kind aan de geleverde prestaties en goede creativiteitstests.

Type 3: de onderduiker
De onderduiker ontkent het feit dat hij begaafd is. Hij gaat uitdagingen uit de weg en doet ook geen projecten voor meerbegaafde leerlingen. Dit kind zoekt juist sociale acceptatie en wisselt daarom veel in vriendschappen.
Je herkent dit kind doordat hij door de medeleerlingen en ouders wordt geroemd Daarnaast aan de prestaties, prestatietests en intelligentietests.

Type 4: de wegloper
De wegloper doet onregelmatig mee in de klas met schoolwerk en maakt taken niet af, werkt heel onregelmatige werkwijzen. Hij presteert gemiddeld of minder. Dit kind is creatief en zoekt de uitdaging juist in buitenschoolse activiteiten.
Het kind is kritisch naar zichzelf, maar ook naar anderen en verwaarloost zichzelf daarnaast. Hij verstoort anderen en reageert zichzelf af. De wegloper is defensief naar anderen.
Je herkent dit kind doordat er veel verschil zit tussen de intelligentiescore en de geleverde prestaties. Er is veel ongelijkmatigheid in de prestaties. Verder zie je het aan de creativiteitstest en de bewezen prestaties in niet-schoolse settings.

Type 5: de dubbel geëtiketteerde

Dit kind presteert gemiddeld of eronder, verstoort de boel en reageert zich af. Daarnaast heeft hij heel onregelmatige werkwijzen.
De dubbel geëtiketteerde herken je aan de sterk uiteenlopende resultaten op onderdelen van de intelligentietest en de wijze van presteren. Alleen leerkrachten en mensen met deze kinderen gewerkt hebben kunnen deze kinderen herkennen.

Type 6: de autonome
Het autonome kind is in staat goed zelfstandig te werken en doelen voor zichzelf op te stellen. Hij werkt daar met vol enthousiasme en passie aan en heeft daarbij geen bevestiging nodig. Dit kind durft risico's te nemen, is creatief en komt op voor zijn eigen opvattingen.
Hij heeft goede sociale vaardigheden en doet goed mee in de groep.
Dit kind herken je aan de bereikte schoolresultaten en de producten die het kind levert. De prestatietests, intelligentietests en creativiteitstests zijn goed en dit wordt ook erkend door de leerkracht en door de ouders.

Problematiek hoogbegaafdheid.

Asynchrone:

- Hoogbegaafde kinderen kunnen cognitief abstracte concepten begrijpen maar zijn misschien niet in staat om met die zelfde concepten emotioneel om te gaan.

- Lichamelijke ontwikkeling kan het kind belemmeren bij taken waar het intellectueel ook aan toe is. à perfectionisme.

- een hoogbegaafdkind kan deelnemen aan en volwassen conversatie en even later huilen omdat zijn speelgoed wordt afgepakt.

Verbale vermogens en redenaarstalent:

- Hoogbegaafde kinderen kunnen belust zijn op een discussie/manipulatie. Kinderen die ervaren dat ze volwassenen kunnen manipuleren kunnen zich heel onzeker gaan voelen.

- Een hoogbegaafdkind zal ouders en leraren proberen te slim af te zijn.

- Hun grote woordenschat en geavanceerde gevoel voor humor hebben regelmatig gevolg dat ze niet begrepen worden door leeftijdsgenootjes. Hierdoor kan het kind een minderwaardigheidsgevoel krijgen.

Perfectionisme en emotionele sensitiviteit:

- Perfectionisme kan leiden tot faalangst.

- een hoogbegaafdkind wil vaak eerst alle ins en outs weten voordat het een vraag beantwoord of hulp biedt. Dit kan overkomen als sociaal verlegen of zelfs asociaal.

- Scherpe observatie, verbeelding en het vermogen voorbij het voor de hand liggende te kijken kunnen veroorzaken dat het hoogbegaafde kind verlegen lijkt, teruggetrokken in nieuwe situaties, omdat het alle implicaties overweegt.

Aandachtspunten bij de omgang van leerlingen hoogbegaafdheid.

Leerlingen die hoogbegaafd zijn vervelen zich vaak in de klas. Hierdoor gaan ze vervelend gedrag vertonen. Je kunt de kinderen lesmateriaal geven dat goed past bij het niveau, de ontwikkeling en de manier van leren van het kind. Een kind dat hoogbegaafd is, is leergierig en houdt van uitdagingen. Als je de kinderen op een verkeerde manier stof aanbied, kan het ervoor zorgen dat het kind nier meer gemotiveerd is om zijn werk te doen en verslechterd de werkhouding. Een oplossing hiervoor is het kind een nieuwe uitdaging te geven in de vorm van een gehele nieuwe opdracht.

Een kind een nieuwe uitdaging geven kan door hem meteen de volgende opdracht te laten maken als hij klaar is met wat hij moest doen. Er blijft uiteindelijk tijd over en deze tijd kan het kind besteden aan extra opdrachten op zijn eigen niveau. Als het kind erg voor gaat lopen op de rest van de groep, kan het een klas overslaan.

Ook zijn hoogbegaafde kinderen zijn niet alleen geïnteresseerd in rekenen en taal. Ze vinden de dagelijkse omgeving ook erg interessant. De kinderen kunnen zich nog meer ontwikkelen als ze wat vrijer mogen spelen en experimenteren met nieuwe materialen.

Je kunt je als school ook differentiëren, dit betekent dat er in de klas rekening wordt gehouden met de individuele interesses, behoeftes en niveaus van de kinderen. Zo kunnen de kinderen anderen opzoeken die aan hetzelfde willen werken en het zelf zo moeilijk maken als ze zelf willen. Dit gebeurt alleen op speciale scholen die op deze manier werken.

Oorzaken

De precieze oorzaak van hoogbegaafdheid is niet bekend. Ze denken dat erfelijkheid en de interactie met de omgeving belangrijke factoren zijn voor het hebben/ ontwikkelen van hoogbegaafdheid. Het zou kunnen ook te maken kunnen hebben met een onbekende oorzaak kort na de geboorte: de hersenontwikkeling wordt dan afgerond en bij een hoogbegaafdheid persoon blijken er dan meer verbindingen tussen de hersencellen te zijn ontstaan dan normaal. Hierdoor werken de hersenen sneller.

De gevolgen van hoogbegaafdheid.

De kinderen die hoogbegaafd zijn hebben vaak last van:

  • Perfectionisme
  • Faalangst
  • Rechtvaardigheidsgevoel
  • Signaleren van problemen
  • Onderpresteren
  • Ze worden gepest

Betreffende voorzieningen voor deze groep.

De leerlingen kunnen versnellen. Dit betekent dat de leerlingen een jaar overslaan.

Minder instructie, minder herhaling- en oefenstof, door leerstof heen werken op eigen tempo, vooraf toetsen en alleen nog onbeheerste stof aanbieden.

Verrijkingsstof aanbieden die een beroep doet op creativiteit, open opdrachten, hoog abstractieniveau, hoge mate van complexiteit, meerwaarde ten opzichte van reguliere lesstof, onderzoekende houding stimuleren.

Organisatie

Mensa Nederland is een organisatie die zich bezig houdt met mensen met een hoog IQ. Ze organiseren activiteiten voor mensen die hoogbegaafd zijn.  

Nu kun jij je IQ testen!

https://www.123test.nl/iqtest/

En we gaan kijken of jullie iets hebben geleerd van onze presentatie

https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=4a8616cb-f5da-4eac-bb34-67b973b48cc3

Comment Stream