Zvuk

Zvuk

Abychom slyšeli zvuk, musí existovat:

- zdroj zvuku

- příjmač zvuku

- prostředí, kterým se zvuk šíří

Zdrojem zvuku je libovolné chvějící se nebo kmitající těleso

Zvuk se ze zdroje šíří všemi směry formou zhušťování a zřeďování molekul vzduchu

Náš hlas = 2 pružné blány (hlasivky), proudem vzduchu z plic se hlasivky rozkmitají

Rozdělení

- podle kmitání

a) Hluk - vzniká při nepravidelném chvění

b) Tón - vzniká při pravidelném chvění

Frekvence - říká, jak rychle kmitá zdroj daného zvuku

lidské ucho : 20-20 000 Hz

infrazvuk : méně než 20 Hz

slyšitelný zvuk : od 20 Hz do 20 kHz

ultrazvuk : zvuk s frekvencí vyšší než 20 kHz

Comment Stream