Wyniki ankiety

  • 100% ankietowanych uważa, że udział w projekcie był interesującym zajęciem, 85% wyraża chęć uczestniczenia w dalszych projektach.
  • Najbardziej atrakcyjnym zajęciem okazał się czat (45%), prezentacje (35%), blog (10%), filmy (5%).
  • Dzięki projektowi wszyscy ankietowani poprawili swoje umiejętności językowe, w tym w dużym stopniu 35% ankietowanych.
  • Projekt spełnił oczekiwania 70% ankietowanych, ta sama liczba pozytywnie oceniła aktywność innych uczestników projektu.
  • 15% ankietowanych bardzo dobrze ocenia współpracę partnerów, 35% ankietowanych dobrze, dla 15% była ona niewystarczająca.
  • Największą korzyścią obok poprawy umiejętności językowych (40% ankietowanych) było poznanie nowych kolegów/koleżanek z zagranicy. Takiej odpowiedzi udzieliło 25% ankietowanych.

MR

Comment Stream