Željezo

Fe simbol je željeza. Atomski broj je 26, a relativna atomska masa je 55,847. Dolazi u tri oksidacijska stanja - II, III i rijetko IV.

Željezo nalazimo kao stavi dio crvenih krvnih stanica tj. eritrocita. Eritrociti su ispunjeni crvenim pigmentom hemoglobinom (Hb) koji se sastoji od proteinskog dijela globina i neproteinskog pigmenta hema. Globinski dio grade četiri proteinskih lanaca, a na svaki je vezana po jedna molekula hema u čijem je središtu atom željeza. Kisik se iz pluća u tkiva prenosi kemijski vezan za hemoglobin i otopljen u krvnoj plazmi dok se ugljikov dioksid prenosi fizički otopljen u krvnoj plazmi, vezan na globinski dio molekule hemoglobina i u obliku bikarbonatnih iona. Za usporedbu uzima se dišni sustav čovjeka i kita. Pluća kita protežu se duž cijelih leđa i samo su mu tri rebra povezana s prsnom kosti. Volumen pluća kita usporediv je s volumenom pluća čovjeka.


Šrinat je povrće koje daje snagu zbog željeza i ostalih minerala i vitamina koje sadrži.
Pomanjkanje željeza uzrok je bljedoće kod čovjeka i slabog zelenila kod biljaka.

Honorable Robert Boyle žario je krv sve dok nije dobio pepeo crven poput cigle.
Crvena boja pepela potječe od željezovog (II) oksida.

Jons Jakob Berzelius sustavno je podijelio krv u pet dijelova i utvrdio da sadržava željezo.

Željezo se javlja u dva oksidacijska stanja. Kao željezo (II) i željezo (III).  Zelena galica, FeSO4, primjer je soli dvovalentnog željeza te je lako topljiva u vodi dok su soli trovalentnog željeza slabo topljive u vodi te su crvene ili smeđe boje.

Comment Stream