Povinná školní docházka
Systém našeho školství
(jaké jsou školy od MŠ do VŠ)
Rozdíl státní a soukromá škola
Co je to domácí vzdělávání?

Eliška Husárková a Káťa Kahounová

Povinná školní docházka

  Je zákonná povinnost dětí navštěvovat v určitém věkovém rozmezí školu. Z toho vyplývá povinnost rodičů, posílat děti do školy.

Systém našeho školství

Vychovatelky v MŠ učí děti od 3 do 6 let základy. ZŠ 1. až 9. třída.

Střední škola- Po 9. třídě si musím vybrat zaměření vzdělání a školu která se na to specializuje.. Je poslední část povinného vzdělání.

Vysoká škola- Může se tam jít dobrovolně. Studenti a pedagogové vysoké školy tvoří akademickou obec.


Státní x soukromá škola

STÁTNÍ ŠKOLA- se neplatí, hradí jí stát.

SOUKROMÁ ŠKOLA- se platí.

Domácí vzdělávání

Rodiče učí své děti doma. Ale není to jako ve škole.

Učení doma

My si myslíme, že by to nebylo ono. Například bychom si nemohli s kým povídat o přestávkách atd. A navíc rodiče nemají takové zkušenosti, tak bychom neměli moc možností na vzdělání... střední školy, vysoké školy...

Comment Stream