Vysvětlení učiva

Ve fyzice jsme probírali například:pohyb,rychlost,vzorce,dráha,jízdní řády atd.

První jsme probírali pohyb a klid a bylo to velmi zajímavé a nové.Těleso v může být v pohybu,ale i v klidu například:člověk na horské dráze je v klidu oproti člověku co stojí na zemi.

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb je že trajektorie tělesa je rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb znamená že není rovná,ale i křivá.

Jízdní řády

Jízdní řád se zdá že je lehký,ale není tomu tak např:lidi co nejezdí autobusem nebo vlakem tak se v tom nemusí vyznat.

Vzorečky

1,v=s:t

2,s=v.t

3,t=s:t