Práce, výkon a energie

Dnes vám řeknu něco o fyzice.

Práce:

Práce je půsebení síly na fyzikální těleso.

Rozdělujeme ji do dvou skupin:

Mechanická: pracují za nás stroje

Manuální: děláme práci pomocí vlastní síly

Vzoreček po výpočet práce: W = F • s

Jednotka práce: J (Joule)

Výkon:

Výkon je práce, kterou je vykonána za určitou dobu.

Vzoreček pro výpočet výkonu: P = W/t

Jednotka výkonu: W (watt)

Energie:

Energii potřebjeme, abychom mohlo konat práci.

Rozdělujeme ji do dvou skupin:

Polohová enrgie: přitahuje se k Zemi kvůli gravitační síle

Pohybová energie: spojená s pohybem tělesa

Vzorec pro energii: Ep = m.g.h

Jednotka energie: J (Joule)

A ještě vám dávám odkaz na video ze stránky Rande s fyzikou.