Elektromotor, měření str. proudu a napětí, transformátor, rozvodná síť a střídavý proud

Elektromotor

Části elektromotoru jsou: Komutátor, Kroužek, elektrický obvod, chlazení, magnetický obvod a mechanická konstrukce.

Mění energii  elektrickou na energii mechanickou

používá se v autobusech, vlacích, tramvajích

Měření str. proudu a napětí

Měříme ho ampérmetrem nebo voltmetrem

Transformátor

Je netočivý stroj který přidává elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného

Rozvodná síť

V transformátorech se napětí snižuje a u stožárů se zvýší na 110 KV a poté se ve transformátorech opět sníží.

Střídavý proud

má počet opakování periodického děje udává frekvence jedna se o dany časový úsek ve kterém je zároveň počet period v jedné sekundě. Jednotka je 1 Hz. hertz. Perioda je doba za kterou se průběh střídavého proudu začíná opakovat

Comment Stream