Dyslexie

Vicky Van Opstal & Annelore Meynaerts

In het verleden...

In 1881 werd de aandoening door Oswald Berkhan beschreven maar het was Rudolf Berlin dat hierover in 1887 de term 'dyslexie' bedacht. Deze term werd gebruikt voor het beschrijven van jongeren die ernstige moeite hadden met het leren lezen en schrijven.

Comment Stream