היסטוריה - צעדים ראשונים

:באמצעות יחידת לימוד זו נצליח לענות על השאלות

?מהי היסטוריה

?מהם המקורות לחקר ולימוד ההיסטוריה

?מהם המאפיינים של אירוע היסטורי

?איך מחולק ציר הזמן וכיצד להשתמש בו

Comment Stream