Dan Europe 9. svibnja

zastava Europske unije

valuta EU- - euro (€)

slogan EU-a

himna EU-a - Oda radosti

nastanak EU-a

valovi proširenja EU-a

1952. - Europska zajednica za ugljen i čelik (države Beneluxa,Italija,Francuska i Njemačka)

1973. - Danska, Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo

1981. - Grčka

1986. - Španjolska, Portugal

1995. - Austrija, Finska, Švedska

2004. - najveće proširenje EU-a:

Estonija, Litva, Latvija, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Slovenija, Cipar, Malta

2007. - Bugarska, Rumunjska

2013. - Hrvatska

institucije EU-a

Europski parlament u Strasbourgu - raspravlja i odlučuje o novim zakonima EU-a

Europska komisija u Bruxellesu - predlaže nove zakone koji bi bili najbolji za EU

Vijeće ministara EU-a u Bruxellesu - utvrđuje opću strategiju za razvoj Europe

Europski sud u Luxembourgu - provjerava poštuju li se zakoni i brine o ljudskim pravima

Hrvatska u Europi

geografski smještaj Hrvatske u Europi

- istočno od početnog meridijana (srednjoeuropska vremenska zona)  

- sjeverno od ekvatora, presijeca je 45. paralela

- nalazi se na dodiru Jadranskog mora, Dinarida, Panonske nizine i Alpa

geografski položaj Hrvatske u Europi

- na dodiru Južne, Jugoistočne i Srednje Europe

- na kontaktu srednjoeuropskog, sredozemnog i jugoistočnoeuropskog kulturno-civilizacijskog kruga

2003. - Hrvatska podnijela zahtjev za članstvo u EU

2004. - Hrvatska dobila status kandidata za ulazak u EU

2005. - Hrvatska započela pregovore

2011. - potpisan ugovor o pristupanju EU

2012. - održan referendum

1.7.2013. - Hrvatska postala članica EU-a :-)

Comment Stream