jaderné energie

  • jaderné energie je energie v jadře atomu a dase ji uvolnit pomoci jadernych reakci.
  • Prostřednictvím specialních zařízení je možne ji využivat technicke a ekonomicke odvětvi se označuje jak Jadena energetika
  • Principy vedoucí k získání jaderné energie jsou štěpna reakce radioktivni rozpad a termojaderna fuze.
  • Jaderné zdroje mají nyní přibližně 11% na světovevyrobě elektřiny a přibližně 4,5% podil na spotřebě primárních zdrojů energie celkově 2013
  • Jadernu energii ziskame s pomoci štěpnych jaderných reakoru, nepatři mezi obnovitelné zdroje energie
  • Světové zásoby uranové rudy nejsou nevyčerpatelne, spotřebované palivo se zatím ve větší míře nevyužívá
  • V budoucnu se však dá očekávat rozvoj. Rychlich reaktoru, které pracují s uzavřeným palivovým cyklem
  1. JADERNA REAKCE

Comment Stream