Doofheid in het onderwijs

Wat houdt dit in?

Dove kinderen hebben ook recht op onderwijs, deze kinderen gaan naar een speciale school waar een aanpassing in het onderwijs plaatsvindt.  Hier wordt er meer gebruik gemaakt van beeldmateriaal en veel gebarentaal.

Problemen

Kinderen die doof zijn, horen weinig of helemaal niets. Het gevolg hiervan is dat ze geluiden niet meekrijgen, geen woorden, geen liedjes geen filmpjes niks.

Oorzaak

Er zijn verschillende oorzaken voor doofheid. Zoals bijvoorbeeld een hoofdletsel, drukverandering (vliegen),  infecties etc.

Wat zijn de aandachtspunten voor de omgang met deze leerlingen?

- Ze horen niks, dus je kunt niks met geluiden doen, veel uitbeelden.

- Je moet rekening houden met het vervoer naar huis en naar school. Het reizen valt onder verantwoording van de ouders.

- Je moet goed met ze communiceren, door middel van gebarentaal.

- De leerling kost tijd.

Voorzieningen

Er zijn speciale methodes voor de kinderen, ook zijn er docenten die goed gebarentaal spreken. Verder wordt er veel aandacht aan de kinderen besteed.

Hier vind u de achtergrond informatie

http://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/doofhe...

http://www.kentalis.nl/ik-wil-onderwijs?gclid=CjwK...

http://www.doof.nl/nieuws/onderwijs

Comment Stream