עבודה בגיאוגרפיה- זיהום הנחלים בישראל


איתמר לוי, אורי גרשגורן, מאיה בן זאב, חושן חנניה ואדי מורגרף

עד ראשית המאה העשרים זרמו מים נקיים וחסרי זיהום בכל הנחלים, וגם התקיימו בהם בתי גידול רבים ומערכות אקולוגיות תקינות

הנחלים - נכס סביבתי

האזורים המצויים לאורכם של נחלים ונהרות בעולם היו מאז ומתמיד אזורים מועדפים להתיישבות, ובסביבתם הוקמו כל התרבויות באזור.

  הנחלים היו מקור הפרנסה ומקור המים של הערים השכנו לידם.

:התדרדרות נחלי הארץ

חלקם הגדול של הנחלים בארץ הפך לתעלות שעוברים בהם מי ביוב, שפכים עירוניים ותעשייתיים שריח רע עולה מהם, ושאינם מתאימים לתנאי החיים של בעלי חיים ששהו בנחל לפני בדרך תקינה.

מה דרדר את מצב הנחלים?

שאיבת המים באזור המקורות: מים מנחלים הועברו בצינורות למערכת המים הארצית וכתוצאה מכך התייבשו נחלים רבים והפכו לנחלי אכזב

2. הזרמת שפכים באפיקי הנחלים: הוכנסו מי ביוב עירוניים לנחלים וכתוצאה מכך ירדה איכות המים ובגלל החיידקים המצויים בהם הפכו המים מסוכנים לבריאות.

:נחל הקישון

נחל הקישון אשר היה מזוהם שנים רבות עד השערורייה שבה חיילים צללו במימיו במהלך אימונים וחלו במחלות קשות. מאז ברשות הנחל הוכנה תכנית להפיכת הנחל ממטרד למשאב.

מה מזהם את נחלי ישראל

מי השפכים ממפעלים בקרבהמי הביובפסולת ביתית

הטיפול בגורמי זיהום הנחלים

במהלך השנים נעשה ניסיון להפסיק את הזיהום בנחלים - הוקמו מכוני טיהור ובהם מטהרים את השפכים והופכים אותם למים מטוהרים.

כיום קיימים יותר מ50 מכוני טיהור מתקדמים המטהרים את השפכים ברמה גבוהה.

שיקום נחל הוא מבצע מורכב וממושך גם בגלל עשרות שנים של הזנחה. המבצע יכול להימשך שנים או עשרות שנים.

יש לטפל בכמה תחומים:

להפסיק את הזרמת השפכים אליו לשקם את גדות הנחל להזרים לנחל מים איכותייםלשמר שטחים פתוחים ונופים טבעיים בסביבת הנחליםלהקים פארקים ואתרי תיירות לאורך אפיק הנח


Comment Stream