Jindřich Dologa

Základní Informace

Banka je instituce, která poskytuje finanční služby. Její základní činností je shromažďování dočasně volných peněžných prostředků, které formou úvěru dává k dispozici. Tímto způsobem umožňuje pohyb peněz v ekonomice a prostřednictvím multiplikace znásobuje množství dočasně volných zdrojů v peněžním oběhu.

Druhy bank

Dělení bank podle specializaceposkytování služeb občanům:

- spořitelny služby pro firmy

- investiční banky

Existují také banky specializované podle činností:

exportní banky

rozvojové banky

hypoteční banky

Úkoly bank

Banky mají za úkol udržet peníze v oběhu a udržet naše peníze v bezpečí.

Příklad České banky

Česká pobočka GE Money Bank, a.s., byla založená v roce 1998.Patří mezi největší české peněžní ústavy - v současné době ji patří čtvrté místo na českém kapitálovém trhu.

Karty

Zásadní rozdíl mezi debetní a kreditní kartou je v způsobu čerpání peněz z karty. U debetní karty můžeme čerpat maximálně do výše zůstatku na našem osobním účtu v bance při započtení nastaveného kontokorentu.
Kreditní karta je vázána na samostatný úvěrový účet. Výše limitu bývá odvozena od měsíčního příjmu. Zpravidla to bývá trojnásobek pravidelného příjmu.

Bankovnictví

Burza: Na burze jsou akciové společnosti a své akcie kupují a prodávají podle toho jakou mají hodnotu (hodnota pořád kolísá).

Cenné papíry:Na peněžním trhu se setkáváme s krátkodobými cennými papíry.Protože tato investice pro většinu majitelů představuje malé riziko, je nutné počítat i s nižším výnosem.

Devizy:Deviza je bezhotovostní forma pohledávky na cizí měnu. Mezi devizy patří například šek, směnka, cenný papír k umoření, splatný kupón akcie nebo dluhopis. Hlavní formou deviz jsou vklady tuzemských bank u zahraničních bank v cizí měně.

Comment Stream