The Keeley Consulting Group - Fa grunderna i utvecklingspolitik in Singapore

The Keeley Consulting Group beskriver process för utvecklingspolitiken som något som bygger intebara på organisations kollektiva beslut om vilken riktning man ska ta, men ocksåpå de enskilda synpunkter från sina intressenter.