Shrnutí látky
Práce, výkon, enegie

Práce a mechanická práce


 • Práce je konána,pokud síla působí na těleso a těleso je přemisťováno, takže pokud není síla, nebo dráha, tak není práce
 • Závisí na síle a dráze
 • Práce má značku W a jednotku Joule (J)
 • Vypočítase takto: W=F.s (s=dráha) (F=síla)
 • Dochází k deformaci tělesa nebo k posouvání
 • U mechanické práce konají práci např. motory

Výkon

 • Charakterizuje jak rychle byla práce vykonána
 • Výkon značíme P a má jednotku Watt (W)
 • Závisí na práci a čase
 • V\počítá se takto P W/t a výpočet práce z výkonu je W = P.t

Energie

 • Rozdělujeme ji na polohovou(potencionální) a pohybovou(kinetická)
 • závisí na výšce nad zemí a váze
 • Jednotka J(Joule) a vypočítáme Ep = m.g.h
 • Ek vypočítáme takto Ek=1/2 m.v2 (nevím jak napsat zlomek a na druhou)
 • Př.  m=500 kg   l=0,5m    Ep=?
 • postup =500.5=2500     Ep=2500 J

Comment Stream