Třicetiletá válka začala roka 1618 a skončila 1648. Vznikla kvůli třem příčinám:                                                      1) Náboženské spory                                                                                                                                 2) Hambsburkové chtěli rozšířit svou říši                                                                                           3) Hospodářské důvody (- obchodní nadvláda pod severním a baltským mořem)

Válčící strany byli katolíci a protestanti, zvaní protestanská UNIE s Jih katolický. O třicetileté válce jsem někde slyšela, ale netušila jsem , co se v ní stalo, kdo proti sobě válčil a kde se válka odehrála. Ve škole jsme si pouštěli video, kde byla celá válka shrnuta. Nejvíce škod u nás v Česku nadělalo Švédské vojsko a taky si Švédsko odvezlo sebou naší velkou sbírku Rudolfa II. Ve válce bylo pět fází:                                                                                               1) České vstavovské povstání  (defenestrace)                                                                                                                2) Faltská válka                                                                                                                                                                                    3) Dánská válka                                                                                                                                                               4) Švédská válka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5) Švédsko francouzská válka

Nakonec se rozhodlo, že se válka ukončí mírem, který se jmenoval VESFÁLSKÝ. Po válce bylo hodně škod. Velký úbytek obyvatel, neměli jsme žádné peníze na potravu, ani potrava žádná nebyla, protože obyvatelstvo muselo odevzdávat své jídlo, aby uživili naše vojska. Rozhodlo se, že čí země, toho náboženství.

Učivo třicetileté války mě bavilo, ráda jsem se dozvěděla co nového se stalo v minulosti. Určitě si z toho něco zapamatuji.

A co vy? Zajímáte se také hodně o dějiny? Baví vás téma třicetileté války?

Eva Kohoutková 8.A

Comment Stream