Československá ústava

ústava roku 1920- rozdělena moci v novém státě, volební právo, volby v Československu

- Přijata: 29.2. 1920 (národním shromážděním)
- Fungovala: od 6.3. 1920
- Konec: 9.5. 1948
- vycházela z ústav Francie, USA
- Preambule: slavnostní část textu písemného dokumentu ( listiny, zákony a ústavy)
- volební právo: právo občanů účastnit se voleb
- shrnutí ústavy: zaručovala všem stejná práva, bez ohledu na původ, pohlaví, vyznání a národnost

- Volby v Československu --> první republika: první zákonodárný sbor (parlament) v Československu
- volby až od roku 1920
- dvoukomorové Národní shromáždění ČSR
- složení: poslanescká sněmovna- 300 členů
senát- 150 členů
- do dvou komor- volení poměrným systémem
- do sněmovny- období 6 let (30 let)
- do senátu na 8 let (45 let)
- Po 2. svět. válce---> pouze 1 komora
- kandidovat mohly jen z družení Národní fronty (sdružení politických stran)
- Po únoru 1948---> komunistický převrat = formální volby
1969- vznik Federativního shromáždění -- sněmovna lidu a sněmovny národů a zastupitelské sbory národních republik - Česká národní rada a Slovenská národní rada
----> Po roce 1989- sametová revoluce
1990- svobodné volby
Po zániku federace se Česká a Slovenská národní rada 1. ledna 1993 bez voleb změnily na parlamenty nově vzniklé ČR A SR

Comment Stream