הגמל

הגמל הוא יונק גדול החי במדבריות. נקבת הגמל נקראת בעברית נָאקָה

   גוף הגמל מותאם לתנאי המדבר ברגליו הגבוהות בפרווה .המכסה אותו הרגליים הגבוהות של הגמל

Comment Stream