read me  please :)
sulat ng magulang sa anak
Written by Rev. Fr. Ariel F. Robles

Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensiyahan.Kapagdala ng kalabuan ng mata ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapon ngsabaw sa hapag kainan, huwag mo sana akong kagagalitan.Maramdamin ang isang matanda. Nagse-self-pity ako sa tuwing sinisigawan mo ako.Kapagmahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwagmo naman sana akong sabihan ng "binge!" paki-ulit nalang ang sinabi mo o pakisulat nalang.Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako.Kapagmahina na ang tuhod ko, pagtiyagaan mo sana akong tulungang tumayo,katulad ng pag-aalalay ko sa iyo noong nag-aaral ka pa lamang lumakad.Pagpasensyahan mo sana ako kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka.Basta pakinggan mo nalang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawaang pakinggan.Natatandaanmo anak noong bata ka pa?kapag gusto mo ng lobo, paulit-ulit mo 'yongsasabihin, maghapon kang mangungulit hangga't hindi mo nakukuha anggusto mo. Pinagtyagaan ko ang kakulitan mo.Pagpasensyahan mo narin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan, huwag mo sana akong pandirihan.Natatandaan mo noong bata ka pa? pinagtyagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo.Pagpasensyahan mo sana kung madalas, ako'y masungit, dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin.Kapagmay konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo, kahit sandali lang.Inip na ako sa bahay, maghapong nag-iisa. Walang kausap.Alamkong busy ka sa trabaho, subalit nais kong malaman mo na sabik na sabikna akong makakwentuhan ka, kahit alam kong hindi ka interesado sa mgakwento ko.Natatandaan mo anak, noong bata ka pa? Pinagtyagaankong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol saiyong teddy bear.At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay sa banig ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawaang alagaan.Pagpasensyahanmo na sana kung ako man ay maihi o madumi sa higaan, pagtyagaan mo sanaakong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Tutal hindi nanaman ako magtatagal.Kapag dumating ang sandali ng akingpagpanaw, hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas ngloob na harapin ang kamatayan.At huwag kang mag-alala, kapagkaharap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa kanya na pagpalainka sana ... dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina...