Позивамо вас на онлајн семинар
Изградња знања, сарадња и употреба ИКТ у школи XXI века

Изградња знања, сарадња и употреба ИКТ у школи 21. века

Семинар почиње 19. маја на адреси: http://www.21.kreativno.rs/

Информационо-комуникационе технологије су од великог културолошког значаја за младе људе и наставницима се пружа прилика да помоћу ње додатно мотивишу и ангажују своје ученике у наставном процесу. Наравно, акценат не би требао да буде на самој технологији (која је средство, а не сама себи сврха), колико на педагошком приступу примереном данашњим ученицима и захтевима савременог доба. На овом семинару, позабавићемо се управо  тим питањем: који су то захтеви савременог доба и које се вештине/знања очекују од ученика. Покушаћемо да откријемо начине за приближавање школе стварном животу.

ИЗСИКТ је електронски семинар акредитован за школску 2012/2013. и 2013/2014. под редним бројем 245 у Каталогу. Састоји се од 3 седмице оналјн наставе и двочасовног сусрета уживо. Носи 16 сати стручног усавршавања.

Тема семинара је оспособљавање наставника за креирање наставних активности које су у функцији развоја вештина 21. века код ученика. Полазници ће се упознати и са конкретним алатима за електронско учење, бесплатним з образовну употребу.

Цена семинара је 1800 динара.

Comment Stream