קורא בח"ן
מידעון מינהל חברה ונוער
מחוז מרכז
חודש טבת

חופשת החנוכה זימנה עבורנו הזדמנות נפלאה לסמנירי הכשרה ניתן למצוא את הסיפורים והתוצרים הרבים שזימנה לנו חופשת חנוכה. זאת הייתה הזדמנות נפלאה לגייס את בני הנוער לסימנרי הכשרה והעצמה ש

Comment Stream