Prírodné divy Južnej Ameriky

Chcel by som vám niečo porozprávať o Prírodných divoch Južnej Ameriky

  • Vodopády Iguaçu predstavujú najväčší systém vodopádov na Zemi. Ležia na rieke Iguaçu na hraniciach medzi Argentínou a Brazíliou. Voda sa tu rúti cez okraj lávovej plošiny do hĺbky asi 70 metrov. V období dažďov je tu prietok 6 500 m3 /s a asi 270 samostatných vodopádov. V období sucha klesá prietok na 300 m3/s a vodopádov je 150. Najväčším vodopádom sú Diablove ústa. Okolo vodopádov sú veľké národné parky aj s pralesom ( Pargue Nacional Iguazú a Pargue Nacional do Iguaçu).
  • Titicaca je najväčšie jazero v Južnej Amerike s rozlohou 8 800 km² a s nadmorskou výškou 3 821 m n. m. Je zároveň najvyššie položené jazero s obchodnou lodnou prepravou na svete a najväčšie sladkovodné jazero v Južnej Amerike. Je bezodtokové a vulkanického pôvodu.
  • Leží v Andách na hraniciach Peru a Bolívie. Priemerná hĺbka je medzi 140 a 180 m, najväčšia 304 m. Teplota vody dosahuje 13 °C. Ústi do neho viac ako 25 riek a rieka Desaguadero vytvára spojnicu so susedným jazerom Poopó. Má 41 ostrovov, niektoré z nich sú husto obývané.

Sopka Guallatiri ( 6060 m) je najvyššou sopkou na svete. Druhá najvyššia sopka je Lascar   ( 5990 m ). Obe sú v Chile.

  • Atacama  je púštna oblasť, nachádza sa na západnom pobreží Južnej Ameriky. Púšť sa tiahne  1 000 km okolo Pacifiku - od južnej hranice Peru až do severných oblastí Chile.  Je to jedno z najsuchších miest na Zemi, v niektorých oblastiach neprší aj celé desaťročia. Je typická náhlymi teplotnými výkyvmi, ktoré sú v lete od 0 °C v noci až po +50 °C cez deň, čo  urýchľuje eróznu činnosť hornín. Sú tu obrovské náleziská nerastných surovín  a  dusičnanu sodného .

Aconcagua  je najvyšší vrch Ameriky s výškou 6 959 m. Nachádza sa v pohorí Andy v Argentíne, asi 112 kilometrov severozápadne od mesta Mendoza. Je najvyšším vrchom Západnej a Južnej pologule. V jazyku Inkov sa nazývala Anco-cahuac, čo znamená Biela stráž.

Comment Stream