Mediawijsheid
Maartje Rijnders

Competentieniveaus

B1) Bewust zijn van de medialisering van de samenleving

Niveau 3: Weet de meer evidente effecten van het toenemend media- gebruik op het menselijk bestaan te benoemen, zoals: het feit dat media altijd en overal aanwezig zijn, dat we altijd met elkaar in verbinding staan, dat er steeds meer  informatie op ons af komt, etc.

Doel: Ik hoop dat ik over 3 weken meer bewust ben van de medialisering op onze bestaanswijze en dat ik meerdere perspectieven kan belichten

B2) Begrijpen hoe media gemaakt worden

niveau 2: Herkent veelgebruikte standaardtechnieken. Begrijpt hoe mediaproducenten deze technieken inzetten om hun doelstellingen te realiseren. Gebruikt deze kennis om  mediaboodschappen kritisch te evalueren.

Doel: Ik hoop dat ik over een maand meer kennis heb over formats en technieken die mediaproducenten gebruiken en daarvoor zal ik zelf nieuwe technieken gaan uitproberen

B3) Zien hoe media de werkelijkheid kleuren

Niveau 3: Herkent wanneer media-boodschappen vooroordelen, rolpatronen en ideologieën bevestigen en versterken.

Doel: Ik hoop dat ik binnen een maand kritisch kan analyseren hoe conventies binnen de mediabranche invloed hebben op de maatschappelijke beeldvorming

G1) Apparaten, software en toepassingen gebruiken

Niveau 3: Is een actief gebruiker van diverse nieuwe media. Speelt diverse games. Communiceert via diverse applicaties met vrienden en collega’s. Uploadt eigen audiovisueel materiaal. Is actief binnen diverse socia-le netwerken. Doet dit alles ook mobiel, via smartphone of tablet. Opereert makkelijk crossmediaal. Heeft een voor-trekkersrol binnen de eigen omgeving.

Doel: Ik hoop dat ik binnen 2 weken een eigen audiovisueel materiaal kan uploaden en bewerken

G2) Oriënteren binnen media-omgevingen

Niveau 2: Kan zich oriënteren binnen mediaomgevingen waarin  apparaten en/of toepassingen op lineaire wijze met elkaar verbonden zijn (zoals bij een game binnen een sociaal netwerk, de koppeling  tussen fotocamera en pc,  of softwarepakketen van  dezelfde fabrikant).

Doel: Ik hoop dat ik over 2 weken meer weet over technologische ontwikkelingen

C1) Informatie vinden en verwerken

Niveau 3: Kan (crossmediaal) schakelen tussen diverse informatie-bronnen. Weet diverse online informatiebronnen te benutten. Weet het volledige kennisres-ervoir van het internet efficiënt te ontsluiten. Kan informatie van diverse bronnen met elkaar vergelijken en de gevonden informatie synthetiseren. Kan binnen het totale  (gevraagde en ongevraagde) informatieaanbod relevante informatie selecteren.

Doel: Ik hoop dat ik over 2 weken een persoonlijke strategie heb om via diverse nieuwe mediatoepassingen en sociale netwerken optimaal tot me te laten komen

C2) Content creëren

Niveau 3: Gebruikt media om  persoonlijke en professionele informatie te delen. Gebruikt  diverse toepassingen om unieke eigen content te creëren. Edit foto’s en video’s alvorens deze te uploaden. Optimaliseert het effect van verzonden boodschappen door gebruik te maken van de  mogelijkheden die toepassin-gen bieden (zoals bijvoorbeeld hashtags op Twitter).

Doel: Ik hoop dat ik over een maand een eigen website kan inrichten waarin ook audiovisueel materiaal gedeeld is

S1) Reflecteren op het eigen mediagebruik

Niveau 3: Beseft hoe het eigen  mediagebruik invloed heeft  op de eigen levensstijl. Kan analyseren hoe de eigen  mediaconsumptie van invloed is op de eigen kijk op de wereld (‘je bent wat je surft/kijkt/speelt/downloadt’).

Doel: Ik hoop dat ik over een maand kan doseren welke media gebruikt moet worden en op de juiste moment het in én uit kan schakelen

S2) Doelen realiseren met media

Niveau 3: Weet wanneer welke  toepassingen meerwaarde  hebben bij het realiseren
van professionele en sociale doelstellingen en kan deze  effectief inzetten (zoals bij het vinden van een nieuwe baan of het geld inzamelen voor een goed doel).

Doel: Ik hoop dat ik over een maand een doelgerichte strategie heb ontwikkeld om in alle levenssferen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die social media bieden

Wat hoop ik te bereiken?

Mijn leerdoel dit jaar is om te proberen met alle onderdelen een niveau om hoog te gaan. Ik denk vooral dat ik nog veel kan leren op het gebied van media, hoe het gemaakt wordt en hoe je oriënteert binnen mediaomgevingen.

Comment Stream