נולד ב 582 לפני הספירה
עסק במטאפיזיקה, תיאולוגיה, מתמטיקה ומוזיקה

פיתגורס

הקים קהילה דתית-פילוסופית. הפיתגוראים האמינו שניתן לתאר את כל העולם ביחסים מתמטיים

מקושר בעיקר למשפט פיתגורס - סכום ריבועי הניצבים במשולש ישר זווית שווה לריבוע היתר

Comment Stream

2 years ago
0

מקושר בעיקר למשפט פיתגרוס - סכום ריבועי הניצבים במשולש ישר זווית שווה לריבוע היתר