Povinná školní docházka

Marie Terezie založila povinou školní docházku. Na českém  území školní docházku dětí od 6 do 12 let zavedl roku 1774 Všeobecný školní řád Marie Terezie.

Systém našeho školství jaké jsou školy od MŠ po VŠ

Mateřská Škola

Základní Škola

Střední Škola

Vysoká škola

Vysvětli rozdíl státní x soukromá škola

Státní škola a soukromá škola jsou rozdílné tím že na příklad:soukromá škola se platí.

Učíme se doma a nemáme takové zkušenosti jako ze školy. A máme menší nároky na školy.

Škola doma

Učení doma si myslím by bylo lepší protože bych mohl déle spát. Ale myslím že by to byla nuda o trošku větší než ve škole. 

Comment Stream