Elektromotor

Zařízení, které umožňuje měnit střídavé napětí na střídavé napětí se stejným kmitočem, ale jinou hodnotou.

Principem je elektromagnetická indukce

Základní část je ze dvou cívek, které mají společné jádro z magneticky měkké oceli

Značka: U1 = vstupní napětí

              U2 = výstupní napětí

              N1 = počet závitů primární cívky

             N2 = počet závitu sekundární cívky

Transformátory

Elektrické stroje, které mění napětí při přenosu elektrické energie při stejné frekvenci.

Má dvě nebo více vinutí na společném magnetickém obvodu.

Typy transformátorů: Podle počtu fází- Jednofázoví, třífázoví, vícefázoví

                                       Podle způsobu chlazení- Vzduchové, plynové, pískové, olejové

                                       Podle konstrukce jádra- Jádroví, plášťový, toroidní

Comment Stream