Sobáš, Svadba, Manželstvo

V Ázií sa svadba vo väčšine prípadoch nemusí a ani nemôže chápať ako partnerský vzťah. Niektorý manželia sa v deň svadby vidia prvý raz. Sú však aj liberálne rodiny, kde dochádza k prirodzenému zoznamovaniu oboch pohlaví, tak ako to poznáme u nás. Formálny vzťah dvoch ľudí začína zásnubami. Pred nimi aj po nich je možné nanajvýš držanie sa za ruky. Bozk iba v súkromí, a chápe sa ako najvyšší prejav rozbúrených vášní.

Zásnuby

Zásnuby nie sú povinné, sú iba odporúčané. No napriek tomu sa konajú bežne. Majú jediný cieľ - spoznať toho druhého. Napriek tomu, keď chcú byť snúbenci spolu, musí byť pri nich mahram - dospelý muž (otec, brat, strýko). Podmienkou je taktiež oblečenie snúbenice. Tá by mala byť oblečená tak aby jej bola vidieť tvár, ruky po zápästia a nohy po členky. Iný kraj, iný mrav. V Sýrií nevesta prinesie pre mládenca kávu a jeden pohár vody. Ak mládenec vypije kávu aj vodu znamená to že káva mu nechutila a ani nevesta sa mu nepáči. No ak vypije iba kávu, znamená to že dievčina sa mu zapáčila. Po zásnubách môže snúbenec navštevovať snúbenicu u nej doma, ale večer vždy odchádza.

Sobášna zmluva

V mnohých prípadoch sa spisuje už počas zásnub a dohodnú sa v nej finančné záležitosti vrátane bývania. Nevesta na vlastnom sobáši ani nemusí byť, stačí aby bol jej podpis na sobášnej zmluve. Taktiež ju musí zastupovať jej poručník walí ( otec, brat, strýko...). Základné predpoklady na uskutočnenie manželskej zmluvy sú:

- walí

- zrozumiteľná forma sobášneho aktu

- súhlas nevesty

- veno

- dvaja mužský svedkovia

- verejné oznámenie o svadbe

Ak nie možné vyhotoviť sobášnu zmluvu v písomnej podobe, manželstvo je právoplatné aj keď je zmluva vypovedaná iba ústne.

Čo je to veno

Veno sa odovzdáva neveste.

Skladá sa z dvoch častí:

-preddavok (výška je často symbolická)

-doplatok (manželka ho dostane pri rozvode ktorý ona sama nezavinila alebo v prípade úmrtia svojho manžela). Ide o vysokú sumu, často o zlato.

Veno môže byť vo forme peňažnej alebo vo forme daru a jeho výška je  uvedená v sobášnej zmluve. Výška vena závisí od spoločenského postavenia nevesty. Ak je nevzdelaná a jej rodičia sa ju snažia za každú cenu vydať, veno bude nízke. Ak je však nevesta vzdelaná a je aj z váženej rodiny veno sa pohybuje až v desaťtisícoch eur.

Mám sedem a som vydatá, mám desať a som rozvedená

  Nie je presne stanovený vek kedy sa môže žena alebo muž sobášiť. Obaja by mali byť telesne, duševne a mentálne zrelí. Dievča je zrelé od dňa kedy dostala prvý menzes. So sobášom musia  súhlasiť obe strany. Tieto podmienky sú v súčasnosti ustanovené zákonmi tej-ktorej krajiny, pretože nie vždy tomu tak bolo a boli veľmi časté vydaje neplnoletých dievčat. V roku 2010 sa pred jemenským parlamentom konala nevšedná manifestácia. Organizácia (čo to usporiadala) vyzbierala 60000 podpisov na požiadavku aby minimálny vek na výdaj bol 18 rokov. Prišli s heslami:

- ,, Nie predčasnému sobášu "

- ,, Skoré manželstvo + skoré tehotenstvo= skorá smrť "

Na čele stála Nadžúd Alí ktorá sa vydala keď mala 7 rokov a podarilo sa jej ako jedinej  rozviesť už keď mala 10 rokov.

Muhammad

Vzor pre skoré sobáše bol aj prorok Muhammad. Jediná manželka Muhammada ktorú si vzal ešte ako pannu bola Aiša. Vzali sa keď mala Aiša 6 rokov a Muhammad 50 rokov. K prvému intímnemu styku došlo keď mala Aiša 9 rokov.

To pravé náboženstvo

Pri uzatváraní sobáša je dôležitá náboženská príslušnosť. Ak je ženích moslim nevesta musí byť príslušníčkou "ľudu knihy", teda moslimkou, kresťankou alebo židovkou. Ak je žena moslimka, musí si vziať výlučne moslima. Zaujímavosťou, o ktorej sú mnohí moslimovia presvedčení, je že ak by sa moslimovi podarilo presvedčiť nastávajúcu nevestu, aby prešla na islam, on by dostal od Boha v deň Posledného súdu palác.

Svadobná hostina

Po podpísaní svadobnej zmluvy je ešte dôležité oznámenie že títo dvaja ľudia budú manželia. Na tento účel je najvhodnejšia obrovská svadobná hostina z desiatkami až stovkami svadobčanov. Nevesta sa na svadobnú hostinu začne pripravovať už 40 dní pred ňou. Počas príprav je známa aj noc hennovania kedy sa vyzdobí nevestina tvár, ruky a nohy namaľovaním kvetinových a čipkových motívov. Tento rituál symbolizuje plodnosť a hojnosť. V období príprav sa musí nevesta podrobiť aj rituálnemu kúpeľu v hammáme kde jej karamelom depilujú ochlpenie na celom tele

Konečne svoji!

Samotná svadba sa môže konať v ten istý deň ako spisovanie sobášnej zmluvy, ale aj o niekoľko rokov neskôr, keď sa budúci manželia finančne zabezpečia. Samotná oslava prebieha tak, že do sály vojdú novomanželia a ich najbližšia rodina. Nevesta a ženích asi hodinu prijímajú gratulácie a potom rodina aj so ženíchom odíde aby sa ženy mohli dobre zabávať a nemuseli sa hanbiť pred cudzími mužmi. Svadba končí po polnoci kedy si ženích príde vyzdvihnúť svoju nevestu.

Comment Stream