HDR FOTOGRAFIE

ONDŘEJ BALÁŠ

Popis technologie

HDR fotografie (High Dynamic Range) je technologie, která umožňuje větší dynamický rozsah expozice mezi nejsvětlejším a nejtmavším bodem expozice, než je u normálních fotografií. Je používána  v počítačové grafice a ke zpracovávání obrazu.

HDRI znamená nasvícení expozice využívající místo klasických světel speciální bitmapu HDR.  Bitmapa obsahuje informace o všech světlech umístěných v expozici. Nejčastěji je používaná u scén s lesklými objekty.

Další informace

K fotografování HDR fotografií je vhodné použít stativ. Použitím stativu zabráníme roztřesení, které by ovlivnilo výslednou kvalitu celé HDR fotografie. Fotku můžeme získat i z formátu RAW, výsledky ale nejsou tak dobré. 

Bracketing - expozice s různou hodnotou. Jde o dvě a více expozic stejného záběru pořízených s různou hodnotou. Nejčastěji hovoříme o expozičním bracketingu

Postup vytvoření HDR fotografie

Umístíme fotoaparát na stativ.Při fotografování v rukou se nadechneme před expozicí snímku a zadržíme dech. Zamezíme tím roztřesení.Pokusíme se vyhnou vysokému nastavení ISO.Nastavíme Bracketing, optimálně +1EV, 0 , -1EV. Pokud fotoaparát neobsahuje tuto funkci, ručně nastavíme hodnoty. Zde stativ již musíme mít.Dbáme na vysokou čistotu objektivu a čipu.

  • Příklad principu Bracketingu

Programy pro práci s HDR

  • HDR Expose
  • HDR Express
  • HDR Photo Pro
  • easyHDR
  • Adobe Photoshop
Příklad nepovedené HDR fotografie
Příklad povedené HDR fotografie

Zdroje
Comment Stream