Telč

unesco památky

Něco k histori

  1. Město Telč, které leží na jihozápadě Moravy, je jednou z nejvýznamnějších českých městských památkových rezervací. Tento jedinečný urbanistický celek historického centra Telče představující unikátní kulturní, historické a architektonické dědidství,byl roku 1992 zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
  2. Důvodem proč se Telč stala součástí Světového kulturního dědictví UNESCO je její historické jádro, které představuje dobře zachovaný goticko-renesanční urbanistický celek, který dokumentuje vyspělou renesanční stavební a uměleckou kulturu druhé poloviny 16. století.

Mapka

ZÁMEK TELČ
můj názor

??????????????????????????????????????????????????????????????????????

Krátke video o telči

Comment Stream