Pravda (v)o víne

na Slovensku

O víne už toho bolo napísané mnoho. IN VINO VERITAS - vo víne je pravda. VINA DANT ANIMOS - víno dodáva odvahu.
O víne sa zmieňuje i Starý zákon: VINUM BONUM LAETIFICAT COR HOMINIS, čiže dobré víno rozveseľuje srdce človeka.

6 vinohradníckych oblastí
40 vinohradníckych rajónov
603 vinohradníckych obcí

sv. Urban - patrón vinohradníkov

Na území dnešného Slovenska vyše štyri storočia pred Kristom vyrábali víno starí Kelti a po nich Rimania. Po rozpade Limes Romanus pokračovali Slovania v pestovaní viniča a výrobe vína. Vinič tak natrvalo zapustil korene nielen do pôdy, ale aj do hospodárskeho a kultúrneho života našich predkov.

Nitrianska oblasť

* 9. storočie - pestovanie viniča v Nitre, mnísi, zoborský kláštor
* 9 vinohradníckych rajónov, 158 vinohradníckych obcí
* pestovanie: Burgundské biele a sivé, Chardonnay, Sauvignon a Frankovka modrá

MALOKARPATSKÁ VÍNNA OBLASŤ

-> najstaršia, najväčšia
-> rozdeľuje sa na 12 vinohradníckych rajónov (Bratislavý, Pezinský, Modranský, Doľanský...) a 119 vinohradníckych obcí

Vinalies Internationales 2014

- slovenské vína vysoko vyzdvihované (článok)
- Peter Matyšák = 3 zlaté, 4 strieborné vína

Svetový šampión. Takýto titul získalo vínko Cabernet Sauvignon Rosé z trnavského vinárstva Mrva & Stanko. Udelili mu ho v marci na prestížnej výstave v Paríži.

Comment Stream