Pohyb

Pohyb je relativní a musí se k něčemu vztahovat např. auto, chodník, pes...

Je několik  druhů pohybu:

Trajektorie - křivka která kopíruje pohyb tělesa

Pohyb rovnoměrný - nezrychluje ani nezpomaluje

Pohyb přímočarý - pohyb po přímé čáře

Pohyb nerovnoměrný - zastavuje, rozjíždí se

Pohyb křivočarý - pohyb po křivce

Také máme grafy, z kterých de vyčíst čas a dráha.

Snad jsem vám pomohl :)

Comment Stream