Fluor

Fluor je vrlo reaktivan kao što je i njegova skupina, ali on je ipak najreaktivniji. Fluor je plin blijedožute boje, oštra i prodorna mirisa. Najelektronegativniji je element, stoga i najreaktivniji te ima najjače oksidacijsko djelovanje zbog toga se spaja gotovo sa svim elementima. Fluor je izuzetno otrovan, a također i otopine fluorida. Fluor i njegovi spojevi izazivaju upale i teško izlječive rane na koži i sluznicama, posebno u očima i dišnim organima.Dobiva se elektrolizom tekućeg fluorovodika, u kojemu je otopljen kiseli kalij-fluorid. Flour se također upotrebljava u nekim zubnim pastama.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Liquid_fluorine_tighter_crop.jpg/200px-Liquid_fluorine_tighter_crop.jpg

Klor

Klor je najrasprostranjeniji halogeni element u prirodi. Kao i kod ostalih halogenih elemenata, u prirodi ga nema u elementarnom stanju zbog velike kemijske reaktivnosti.Najčešće se nalazi u kloridima (natrijevom kloridu, kalijevogm kloridu i magnezijevom (II) kloridu), kojih ima u morskoj vodi, isušenim slanim jezerima i podzemnim nalazištima.Ima oštar, bockajući miris i vrlo je otrovan. Pri vrlo niskim koncentracijama i pri kraćem djelovanju samo nadražuje sluznicu dišnih organa, a ako je volumni udio u zraku samo 1%, već nekoliko udisaja može biti smrtonosno, zbog čega se i koristio kao bojni otrov u I. svj. ratu. Industrijska proizvodnja klora, kao i njegovo laboratorijsko dobivanje, osniva se na oksidaciji kloridnih aniona elektrokemijskim ili kemijskim putem. U  industriji se proizvodi elektrolizom taljevine ili koncentrirane vodene otopine natrijeva klorida. Klor se najviše koristi kod pročišćavanja vode.

http://www.havuzcu.net/wp-content/uploads/sivi-klor.jpg

Comment Stream