L&B
THEMA 1: democratie in Nederland

resultaat:

aan het eind van deze opdracht:

* heb je nagedacht over positieve veranderingen in je woonomgeving

* heb je geleerd te discussiëren en te argumenteren

* heb je het begrip 'democratie' ervaren

maandag 2 maart/opdracht:

Werk samen, ga op zoek naar juiste informatie en verdeel de taken

a. vorm een politieke partij (3-tal)

b. je krijgt €50,000.- om je woonomgeving te verbeteren: maak een voorstel

c. presenteer dit voorstel

presentatie:

* iedere groep presenteert en beargumenteert haar voorstel

* na de presentatieronde wordt er gediscussieerd over de voorstellen

* alle groepen stemmen en bepalen zo welk voorstel het beste is