FC SprintĀ² leerbedrijf Bronnen

rekenen.fcsprint2.nl

Homepage rekensite

- Redactiesommen (random gegenereerd) met hint en terugkijkfunctie;

- Cito oefentoetsen (random gegenereerd) met printfunctie;

- Uitlegfilmpjes (zie bij voorbeeld staartdelingen)