קשר מורים הורים והשפעתו על התנהגות הילד בתכנית "מודל העוצמה" ליועצים

חסכים במיומנויות שליטה עצמית אצל ילדים נמצאו קשורים בהתנהגויות תוקפניות, היפראקטיביות ואימפולסיביות. חסכים במיומנויות אלו מונעים מהם לשלוט בעצמם ולתכנן את פעולותיהם, ועל כן קטנה יכולת ההתמודדות שלהם

(Pope & Bierman, 1999; Ronen, 1997)

שליטה עצמית נמוכה נמצאה כקשורה לרמות גבוהות של תוקפנות ולרמות נמוכות של שיתוף פעולה והתנהגות פרו חברתית (Eisenberg et al.,1998) ,מבחינה זו הילדים משלמים מחיר חברתי כבד על חוסר היכולת שלהם לשלוט בעצמם ולשלוט בתהליכים קוגניטיביים ורגשיים ממתנים

(Kendall, 1993)

מורים ובתי ספר עומדים הרבה פעמים חסרי אונים מול תלמידים עם בעיות התנהגות. הדבר אינו בגדר סוד. כל תלמיד ומורה או הורה יכול להצביע על התלמידים "המפריעים" למהלך התקין של שיעור

משרד החינוך מודע לקושי זה, אף התייחס אליו במסמך הסטנדרטים של האקלים החינוכי: "משרד החינוך קבע סטנדרטים לאקלים חינוכי מיטבי בהתבסס על הידע התיאורטי והפרקטי על אקלים חינוכי בבית הספר. הסטנדרט החמישי הוא: "בית הספר נותן במסגרתו מענים מובחנים לצרכים מיוחדים של תלמידים בתחום הקוגניטיבי, הרגשי, החברתי, המשפחתי והכלכלי"

סטנדרטים ליצירה, לניהול ולבקרה של תרבות ואקלים בית ספרי- מדינת ישראל משרד החינוך התרבות והספורט המנהל הפדגוגי שפ"י

תוכנית "מודל העוצמה" משלבת תכנים וטכניקות מתחומים שונים :עקרונות של טיפול בילדים, עקרונות של טיפול קבוצתי בילדים, תכנים הקשורים לטיפול בבעיות התנהגות, עקרונות של התערבות התנהגותית-קוגניטיבית בכלל, ושל מודלים לפיתוח שליטה עצמית, בפרט, ובשילוב טיפול באומנות

במסגרת הקורס מקבלים מדריכים, יועצים ומורים מגוון שיטות, מתודות וכלים לאופן הפעולה עם קבוצות תלמידים (קוצה של 6-8 תלמידים) . בנוסף לתהליך, לומדים על אופן ההתערבות עם התלמידים ונערכים למפגשים עם הורי התלמידים ועם הצוות החינוכי

הקורס "מודל העוצמה" מועברת בשלושה שלבים במהלך של שלוש שנים. בשנה א' המשתלמים לומדים רקע תיאורטי ורוכשים כלים לעבודה עם ילדים עם בעיות התנהגות ומפעילים במקביל קבוצת תלמידים בבתי הספר שלהם. בשנה ב' מפעילים קבוצה נוספת של תלמידים ובמקביל לומדים כלים לעבודה עם מורי התלמידים ומפעילים קבוצת מורים

בשנה ג' המשתלמים מפעילים קבוצת תלמידים ולומדים כלים לעבודה עם הורי ילדים עם בעיות התנהגות ומפעילים קבוצת הורים. נקודת המוצא שלנו היא: על מנת לעזור לילד לעשות את השינוי אותו הוא מנסה להשיג יש לערב את סביבתו המידית – דהיינו ההורים והמורים. כאשר התלמידים בעלי בעיות התנהגות לומדים כלים לשליטה עצמית ושיפור התנהגותם הם מקבלים חיזוק ליכולת שלהם להיות "ילדים טובים" דבר אשר מעלה את הדימוי העצמי שלהם ומשפיע לטובה על הדימוי החברתי שלהם

מורים אשר לומדים כלים לעבודה עם ילדים עם בעיות התנהגות מתחזקת האמונה העצמית שלהם בהתמודדות עם ילדים אלו ,תלמידי הכתה רואים את היכולת שלהם בהתמודדות עם תלמידים עם בעיות התנהגות וההערכה שלהם למורים שלהם עולה ואקלים הלמידה בתוך הכתה משתפר ומאפשר למידה יותר טובה כי "הילדים המפריעים" פחות מפריעים

הקשר שנוצר בין המורים להורים במהלך העבודה עם ההורים מחזיר להורים את האמונה שלהם במערכת בית הספר, ולמורים האמונה שלהם בהורים וביכולת ליצור שותפויות ומעצים את הסמכות המורית החיובית שלהם

בעצם כל התהליך מאפשר למידה משמעותית לארבעת השותפים: משתלמים, תלמידים, מורים והורים. כי הוא כולל בתוכו את שלושת מרכיבי הלמידה המשמעותית

ערך ללמידה ולחברה- לארבעת השותפים ללמידה (משתלמים, תלמידים, מורים והורים) יש הצדקה ערכית לעצם העבודה על שינוי התנהגות ושליטה עצמית

מעורבות- כולם פעילים במהלך הלמידה ושותפים בהבניית הידע הקבוצתי והאישי וישנה התעסקות של הלומדים כחלק מחוויות הלמידה

רלוונטיות – הלמידה מותאמת למאפייני הלומדים (משתלמים, תלמידים, מורים והורים), מסתמכת על הידע הקיים אצלה ומתחברת לעולם הרגשי והקונטיבי שלהם

כאות'ר עבד

רכזת הדרכת אח"מ ומניפת שפ"י

מחוז צפון

מקורות

*Eisenberg, N. , Fabes, R. A., Shepard, S. A., Murphy, B. C., Jones, J., & Guthrie, I. K. (1998). Contemporaneous and longtudinal prediction of children’s sympathy from dispositional regulation and emotionality. Development Psychology, 34, 910 – 914.

* Kendall, P. C. (1993). Cognitive- behavioral therapies with youth: Guiding theory, current status, and emerging developments. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 235- 247.

*Pope, A. W., & Bierman, K. L. (1999). Predicting adolescent peer problems and antisocial activities: The relative roles of aggression and dysregulation. Developmental Psychology, 35, 335- 346.

* Ronen, T. (1997). Cognitive development therapy with children. Chichester : John Wiley & son

חוברת עוצמה-חושב ומתמודד- תדריך לעבודה קבוצתית.2011

(חוזר מנכ"ל סט/8(ג), ז' בניסן התשס"ט, 1 באפריל 2009)

משרד החינוך-המנהל הפדגוגי. מסמך טיוטה בנושא-סטנדרטים ליצירה, לניהול ולבקרה של תרבות ואקלים בית ספרי