Pohyb

Pohyb je relativní a něco se musí vzhledem k něčemu vztahovat. Např.: Auto které jede je vzhledem k semaforu v pohybu a auto které stojí na stopce je vzhledem k semaforu v klidu.

Máme několik druhů pohybů:

Trajektorie - Křivka která kopíruje pohyb tělesa

Pohyb rovnoměrný - Těleso nezrychluje ani nezpomaluje

Pohyb nerovnoměrný - Těleso mění rychlost

Pohyb přímočarý - Pohyb po přímé čáře

Pohyb křivočarý - Pohyb po křivce

Také existují grafy, na kterých je lépe vidět za jakou dobu, se o kolik metrů těleso vzdálí.

Doufám, že jsem vám alespoň trochu pomohl :) .