Pohádka o velké řepě

Barbara Kocmichová

Těleso1 tahá za těleso2 těleso3 tahá za těleso4 těleso5 tahá za těleso6 a dohromady vytáhli těleso7.